Latest News

Graduate Informations

ข่าวประชาสัมพันธ์

admin October 17, 2017
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดีให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 นำผู้ปกครอง จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรตินั่งแถวหน้า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ...
admin October 17, 2017
1. บัณฑิตสามารถรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัย (หลังอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน) โดยให้ท่านเตรียมใบจองครุยที่บัณฑิตจองไว้กับคณะที่ท่านสำเร็จการศึกษา พร้อมเงินชำระค่าเช่าชุดครุยและเงินประกัน เป็นจำนวน ...
admin October 16, 2017
วันนี้ (16 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ...
admin October 14, 2017
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท) ประจำปี 2560 (more…)