Latest News

Graduate Informations

ข่าวประชาสัมพันธ์

admin November 29, 2017
เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (more…)
admin November 28, 2017
เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (more…)
admin November 24, 2017
เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (more…)
admin November 24, 2017
เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (more…)