/จำนวนบัณฑิต

จำนวนบัณฑิต

จำนวน บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ เวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ รวม
ป.เอก ป.โท ป.ตรี เฉพาะแห่ง ต่อรอบ ต่อวัน
วันพุธที่
22 พฤศจิกายน 2560
16.00 น. สุราษฎร์ธานี 2,286 2,286 2,286 4,702
19.00 น. สุราษฎร์ธานี 6 294 2,116 2,416 2,416
วันพฤหัสบดีที่
23 พฤศจิกายน 2560
16.00 น. ยะลา 0 28 1,582 1,610 1,610 4,103
19.00 น. นครศรีธรรมราช 10 73 2,410 2,493 2,493
วันศุกร์ที่
24 พฤศจิกายน 2560
16.00 น. ภูเก็ต 2 20 2,362 2,384 2,384 5,042
19.00 น. สงขลา 18 2,640 2,658 2,658
รวม 18 433 13,396 13,847 13,847 13,847

ฝ่ายเลขานุการงานพิธีพระราชปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560