/การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
commencement-suratthani-rajabhat-university-2559-020

การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้บริการจองรูปถ่ายบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ เวลา และสถานที่จองรูปภาพ
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. ของทุกวัน ณ ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (อาคาร 5)

ขั้้นตอนและวิธีการจองรูป
การจองรูปถ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี (เลือกเพียง 1 วิธี)

  • กรอกแบบฟอร์มเอกสารใบจองรูปถ่ายให้เรียบร้อย ครบทุกส่วน ชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ชัดเจน ครบถ้วน แล้วยื่นเอกสาร ณ จุดรับจองรูปถ่าย พร้อมชำระค่าจองรอบตามที่เลือก
  • ใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของบัณฑิต ยื่นจองรูป ณ จุดรับจองรูปถ่าย (โดยไม่ต้องกรอบแบบฟอร์ม) พร้อมชำระเงินค่าจองตามที่เลือก

หมายเหตุ ญาติ สามารถทำการจองรูปถ่ายแทนบัณฑิตได้ โดยนำแบบฟอร์มการจองที่เขียนเรียบร้อยแล้ว หรือบัตรประชาชนของบัณฑิตมายื่น ณ จัดรับรองรูปถ่าย

อัตรารูปถ่าย มีทั้งหมด 6 ราคา/ขนาด ดังนี้

  • ชุดที่ 1 ราคา 450 บาท/กรอบวิทย์ ขนาด 10X12 นิ้ว 1 ภาพ และภาพถ่าย 5X7 นิ้ว 3 ภาพ
  • ชุดที่ 2 ราคา 550 บาท/กรอบวิทย์ ขนาด 10X14 นิ้ว 1 ภาพ และภาพถ่าย 5X7 นิ้ว 3 ภาพ
  • ชุดที่ 3 ราคา 650 บาท/กรอบวิทย์ด้าน ขนาด 10X15 นิ้ว 1 ภาพ และภาพถ่าย 5X7 นิ้ว 3 ภาพ
  • ชุดที่ 4 ราคา 850 บาท/กรอบศิลป์ ขนาด 10X12 นิ้ว 1 ภาพ และภาพถ่าย 5X7 นิ้ว 3 ภาพ
  • ชุดที่ 5 ราคา 1,350 บาท/กรอบหลุยส์ ขนาด 10X14 นิ้ว 1 ภาพ และภาพถ่าย 5X7 นิ้ว 3 ภาพ
  • ชุดที่ 6 ราคา 1,450 บาท/กรอบหลุยส์เดอลุกส์ ขนาด 10X14 นิ้ว 1 ภาพ และภาพถ่าย 5X7 นิ้ว 3 ภาพ

ข้อควรปฏิบัติในการถ่ายรูป
บัณฑิตควรหันหน้าตรงพระพักตร์ ไม่ก้มหน้า และอย่ากังวลเรื่องการถอยหลัง เพราะจะทำให้ไม่เห็นหน้าบัณฑิต

การรับรูปถ่าย
เมื่อบัณฑิตได้รับรูปถ่ายแล้ว หากเกิดผิดพลาดด้วยประการใด ๆ ก็ดี ขอได้โปรดแจ้งให้อนุกรรมการฝ่ายถ่ายรูปบัณฑิต (นางสุริยาภา โสภณวสุ หมายเลขโทรศัพท์ 096 8798243) ทราบโดยทันที ทั้งนี้เพื่อจะได้ระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านถ่ายรูปไว้ก่อนจนกว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง