/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

dr-jaraporn-watanasirsin

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบเครื่องมือให้บัณฑิตทุกคนไปใช้ในการดำเนินชีวิต ขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป

โดยเฉพาะบัณฑิตพยาบาลต้องยึดคำสอนของพระราชบิดาที่ให้ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ครูขอให้บัณฑิตทุกคนโชคดีทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัวตลอดไป

 

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์