/การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า
อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับแถวบัณฑิต สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ
อาจารยที่นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุยวิทยฐานะ
อาจารย์และบุคลากรหญิงที่ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ และสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
ติดบัตรอนุญาต

การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ
1. ชาย

สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม
ปิดโทรศัพท์มือถือ
สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
ติดบัตรอนุญาต

2. หญิง

สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะพร้อมสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
ไม่นำกระเป๋าถือเข้าไปในอาคารพิธี
ไม่นำกระเป๋าถือเข้าห้องพิธี
ปิดโทรศัพท์มือถือ
สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
ติดบัตรอนุญาต