/บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
20171107-graduation-rehearsal-15

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560