/บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
7

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับบัณฑิต ใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศิจการยน 2560