/การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ

การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ

การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

 1. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า
 2. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับแถวบัณฑิต สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ
 3. อาจารยที่นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุยวิทยฐานะ
 4. อาจารย์และบุคลากรหญิงที่ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ และสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
 5. ติดบัตรอนุญาต

การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ
1.  ชาย

 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม
 • ปิดโทรศัพท์มือถือ
 • สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 • ติดบัตรอนุญาต

2.  หญิง

 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
 • สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะพร้อมสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
 • ไม่นำกระเป๋าถือเข้าไปในอาคารพิธี
 • ไม่นำกระเป๋าถือเข้าห้องพิธี
 • ปิดโทรศัพท์มือถือ
 • สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 • ติดบัตรอนุญาต