/ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง
graduate-edu-05

ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดีให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 นำผู้ปกครอง จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรตินั่งแถวหน้า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จึงขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ส่งแบบตอบรับในการเข้าร่วม ภายในวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 [PDF File]

รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 [PDF File]