/จุดถ่ายทอดพิธี

จุดถ่ายทอดพิธี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดให้บริการจุดถ่ายทอดพิธีการสำหรับญาติของบัณฑิต เพื่อติดตามพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้สะดวก จึงมีจุดให้บริการดังนี้

 1. จุดถ่ายทอด LED ขนาดใหญ่ กลางแจ้ง
  1. บันไดชั้นลอย คณะวิทยาศาสตร์ (1 จุด)
  2. ลานจอดรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยนานาชาติ (1 จุด)
  3. ด้านหน้าถนน คณะวิทยาการจัดการ 3 (1 จุด)
  4. ด้านหน้าถนน คณะครุศาสตร์ (1 จุด)
  5. สนามหญ้ากลางตึก คณะมนุษย์ (1 จุด)
 2. จุดถ่ายทอดโทรทัศน์ประจำอาคาร
  1. เต้นประชาสัมพันธ์
  2. ห้องโถงชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (1 จุด)
  3. สำนักงานชั้น 1 นิติศาสตร์ (1 จุด)
 3. ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ (SRU WiFi)
  1. สามารถรับชมได้ทาง http://www.congratulations.sru.ac.th/live/ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งระบบ iOS และ androids
  2. ขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ (SRU WiFi) ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและญาติบัณฑิต สามารถตรวจสอบแผนผังจุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับญาติบัณฑิต ดังนี้

map-streming-congratulations-rajabhat-university-2559