/แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
map-parking-suratthani-rajabhat-university-01

แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเส้นทางการเดินทางสายหลัก และทางลัด รวมทั้งแผนที่แสดงที่จอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีดังภาพ ทั้งนี้เพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด ผู้ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไม่สามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ โดยมีสถานที่สำหรับจอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยพร้อมบริการรับ-ส่ง จากจุดจอดรถยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฟรี) ดังนี้

  1. คลังเขต 8 จำนวน 100 คัน
  2. ตรงข้ามกระทรวงแรงงาน จำนวน 1,000 คัน
  3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จำนวน 200 คัน
  4. สวท. 11 จำนวน  100 คัน
  5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 100 คัน
  6. วัดภูธรอุทิศ จำนวน 300 คัน
  7. ถนน ม.อ. ตรงข้าม ภ.วจ.สฎ. จำนวน 200 คัน
  8. ที่จอดรถภายใน ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 คัน

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข สภ.ขุนทะเล โทร. 077 297759 หรือ 191 หรือสอบถามข้อมูลจราจร ติดต่อ ศูนย์ควบคุมจราจร โทร. 080-349-3343

map-parking-suratthani-rajabhat-university-01

แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

map-parking-suratthani-rajabhat-university-02

แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

map-parking-suratthani-rajabhat-university-03

แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี