/ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
20171107-graduation-rehearsal-14

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตามที่มีการปรับหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เข้ารับ 2 รอบ เวลานัดดังเดิมคือ
    – บัณฑิตภาคแรกนัดเวลา 12.30 น.
    – บัณฑิตภาคหลังนัดเวลา 16.00 น.
  2. ไม่มีการนัดซ้อมย่อย โดยให้บัณฑิตมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตามเวลานัดหมาย
  3. ชุดครุย คืนหลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม จุดเดียวกับที่รับชุดครุย
  4. การจองรูป จองได้ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (9 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  5. บัตรประจำตัวบัณฑิต บัตรจอดรถ และผังจราจร ใช้บัตรและผังจราจรเดิมที่แจกในวันฝึกซ้อม

หมายเหตุ

  • บัณฑิตต้องไม่ลืมการฝึกซ้อม