/เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
graduation-ceremony-2560-day-2-05

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี