/ปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
Postponement-graduation-ceremony-rajabhat-2560

ปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศด่วนถึง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งเรื่องการปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จากเดิมระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
– เข้ารับ 2 รอบ เวลานัดดังเดิมคือ

  • ภาคแรกนัด 12.30 น.
  • ภาคหลังนัด 16.00 น.

 ไม่มีการนัดซ้อมย่อยอีกแล้ว มาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตามเวลานัดหมายเลยทีเดียว
– ชุดครุย ประสานกับร้านให้แล้ว คืนหลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เลย (22-24พฤศจิกายน 2560 โรงยิมเนเซี่ยม จุดเดียวกับที่รับชุดครุย

จึงแจ้งให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน รับทราบ

ดาวน์โหลด แจ้งปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [PDF File]