/การเตรียมตัวบัณฑิตก่อนฝึกซ้อม

การเตรียมตัวบัณฑิตก่อนฝึกซ้อม

ท่าเอางาน

  1. ยืนตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าฝ่ามือเฉียงแขนเหยียดขนานพื้น กระดกข้อมือขึ้นและลง ตอน รับปริญญาบัตร
  2. หงายมือ แขนเหยียดตรงรับปริญญาบัตรตรงกลางใบปริญญาบัตร ให้แผ่นปริญญาบัตรเงยหน้า เล็กน้อยพองาม
  3. จับใบปริญญาบัตร พร้อมม้วนข้อมือเข้าหาตัว
  4. จับใบปริญญาบัตรแนบลำตัว ถอยเท้าหลัง มือซ้ายแนบกับลำตัว ไม่แกว่ง

การฝึกตนก่อนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  1. ฝึกท่าเอางาน ทั้งบัณฑิตชาย และหญิง
  2. บัณฑิตชายฝึกถวายความเคารพด้วยการถวายคำนับให้สวยงามและรวดเร็ว
  3. บัณฑิตหญิง ฝึกถวายความเคารพโดยการถอนสายบัวแบบสากลนิยมให้สวยงาม และรวดเร็ว
  4. บัณฑิตหญิงที่แต่งกายข้าราชการเข้ารับพระราชทาน ให้ฝึกถวายความเคารพด้วยการ ถวายคำนับให้สวยงามและรวดเร็วเช่นเดียวกัน
  5. บัณฑิตทุกคน เตรียมฝึกเดินเข้ารับและถอยเท้าออกจากจุดที่กำหนดอย่างสวยงาม และรวดเร็ว