/ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  1. เมื่อนายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครั้งที่ 1) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถวายความเคารพ แล้วเดินแขนแนบลำตัวขึ้นบนเวที
  2. หยุดที่จุดที่ 1 ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหยุดอยู่ตรงกลางเวที ถวายความเคารพนายกสภาจะอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนอื่นๆ (ถ้ามี) จนครบทุกคน
  3. นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร เมื่อนายกอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
  4. เดินไปหยุดที่จุด 11 ถวายความเคารพ แล้วเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่จุด 12
  5. รับแล้วถอยยาว 3 ก้าว หยุดถวายความเคารพ เดินลงเวที
  6. หยุดถวายความเคารพตรงหัวแถวตน เดินผ่านแขกผู้มีเกียรติ ก่อนข้ามลาดพระบาท ถวายความเคารพ
  7. ถวายความเคารพ ก่อนนั่ง