/เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2560
graduation-ceremony-2560-day-2-01

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี