/เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคแรก)
sru-graduation-ceremony-2560-01

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคแรก)

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคแรก) บัณฑิตภาคแรก (หลักสูตร ค.บ. , น.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., ศศ.บ., พย.บ.)

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี