/เทปบันทึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
20171113-graduation-rehearsal-01

เทปบันทึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

เทปบันทึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

เพื่อให้บัณฑิตได้ทบทวนและฝึกซ้อมขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเอง ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บัณฑิตภาคแรก

บัณฑิตภาคหลัง