/แผนผังการจราจร

แผนผังการจราจร

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 13,684 คน กำหนดวันซ้อมใหญ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และรับจริงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังนี้

 1. ถนนสายสุราษฎร์-นาสาร (4009)
 2. ถนนสายทุ่งใหญ่ (สายซอย 1)
 3. ถนนขุนทะเลซอบพิเศษ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจึงไม่อนุญาตให้นำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้นผู้มีบัตรอนุญาตจอดรถที่มหาวิทยาลัยออกให้ และห้ามนำช่อดอกไม้หรือของที่ระลึกจากภายนอกเข้ามหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานขอให้นำรถไปจอดบริเวณรอบนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้

 1. คลังเขต 8 จำนวน 100 คัน
 2. ตรงข้ามกระทรวงแรงงาน จำนวน 1,000 คัน
 3. สวท.11 จำนวน 100 คัน
 4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 50 คัน
 5. วัดภูธรอุทิศสิทธาราม จำนวน 250 คัน
 6. ริมถนน ซอย 1 จากประตู 3 ถึงประตู 5 จำนวน 200 คัน
 7. ถนน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ตรงข้าม ภ.วจ.สฎ. จำนวน 200 คัน

  สถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 8. ถนนจอดข้างพระรูป จำนวน 100 คัน
 9. ลานจอดตรงข้ามพระรูป จำนวน 300 คัน
 10. ถนนภายใน จำนวน 400 คัน
 11. สนามหญ้า จำนวน 300 คัน

สำหรับการรับ-ส่งบัณฑิตสามารถส่งได้โดยเข้าประตู 1 จุดส่งบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาแล้วเวียนออกทางประตู 1 ไม่อนุญาตให้บัณฑิตจอดรถภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่นกัน

แผนผังการเดินทางและที่จอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ

map-parking-around-sru-2559แผนผังการจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560

S__9084983

ข้อมูลจาก : สภ.ขุนทะเล
17 ตุลาคม 2560