/การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
graduate-edu-05

การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ขอให้บัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้