/เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560
graduation-ceremony-2560-day-2-02

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี