เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคแรก) ประจำปี 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคหลัง) ประจำปี 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทปบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560